Съдържание Назад Напред

Глава втора
Би-полярният политически модел и неговият интимен механизъм

Течението Гълфстрийм – което задава сегашния климат в Европа – се дължи на факта, че до бреговете на Канада гигантски водни маси „падат“ бързо надолу и изтласкват придънна студена вода на юг. Получава се нещо като конвейер: отгоре топла вода върви на Север, отдолу – студена в обратна посока.

Това е неизмислен и ненаправен от никого равновесен механизъм, с огромни последствия – такива, че отпадането му би могло да застраши самото съществуване на западната цивилизация. Просъществувалият в България близо 12 години би-полярен политически модел също има подобен несътворен от никого „механизъм“. Ще го разгледаме първо в неговата огрубена обща форма. Сетне ще илюстрираме с емпирични данни реалното му функциониране.


Съдържание Назад Напред