СъдържаниеКакво се случи? Разказ за прехода в България и малко след него (Начална страница)

Предговор към второто българско издание

Предговор към френското издание

Уводни думи „по въпроса” за Истината

Глава първа: Стартова легитимация на новия елит Глава втора: Би-полярният политически модел и неговият интимен механизъм Глава трета: Разпад  на  връзката между собственост и власт Глава четвърта: Съпровождащи митове Глава пета: Свършилият преход като множество от въпросителни? Глава шеста: Какво възникна пред очите ни? Сюжет за Голям разказ