Съдържание Назад Напред

Глава трета
Разпад   на   връзката между собственост и власт

Промяната на 10 ноември 1989 година ликвидира фактическия механизъм на властови контрол върху „общонародната собственост“. За броени седмици се къса постоянното взаимодействие между партията, нейните сателити-трансмисии и Държавна сигурност. Държавните органи на контрол: милицията, съдът, прокуратурата, следствието и т. н., практически не са в състояние да осигурят защита срещу спонтанно възникващите форми на присвояване на оголилата се до същността си „ничия“ (общонародна) собственост. За разлика от класическата революционна ситуация, когато властта се търкаля по улиците, в България   по улиците започва да се търкаля собствеността. И наблюдаваме уникален процес: образуването на нови капитали става чрез декапитализация на икономиката!

Диалектическа игра: капитализация чрез декапитализация.

Как е възможно това?

Отговорът на този въпрос изисква теоретизиране върху обществото на реалния социализъм.


Съдържание Назад Напред